Drodzy Mieszkańcy!
Gmina przystępuje do opracowania strategii rozwoju na lata 2015-2022. Zapraszamy Państwa do włączenia się w ten proces, poprzez zgłaszanie pomysłów, spostrzeżeń, uwag i wniosków, mogących mieć wpływ na kierunki rozwoju naszej gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną poddane wnikliwej analizie. Najciekawsze pomysły oraz potrzeby, mające charakter strategiczny, zostaną uwzględnione w opracowywanym dokumencie.

Chcielibyśmy włączyć w proces opracowania strategii wszystkich mieszkańców naszej gminy, zarówno tych młodych jak i starszych. Zachęcamy Państwa do przesyłania propozycji do 31 maja 2015 r., drogą mailową, na adres: sekretariat@glusk.pl, za pośrednictwem forum internetowego, zamieszczonego pod adresem http://www.glusk.pl/forum/, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook: https://www.facebook.com/gminaglusk, jak również osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, na adres: Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin.

Wójt Gminy Głusk
Jacek Anasiewicz

AKTUALNOŚCI

ogłoszenie

19 maja
2015

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW – ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, FARBY LAKIERY, ZUŻYTE OLEJE, CHEMIKALIA. Odpady należy wystawić do godz. 7.00. LP. DATA MIEJSCOWOŚĆ 1. 08.06.2015 Mętów, Głuszczyzna 2. 09.06.2015 Ćmiłów, Wólka Abramowicka 3. 10.06.2015 Nowiny, Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia 4. 11.06.2015 … Kontynuuj 

centrum-w-dominowie-finisz-1.jpg

21 maja
2015

Głusk: Radni za scaleniem gruntów i zniesieniem opłaty targowej

Rada Gminy Głusk zatwierdziła scalenie i podział nieruchomości w Ćmiłowie. Decyzja, którą radni podjęli na sesji w czwartek 21 maja oznacza, że właściciele działek w tej części gminy będą mieć lepsze warunki, na przykład do budowy domów. Sprawa dotyczy ponad … Kontynuuj


moj-rynek-maj2015-2.jpg

21 maja
2015

Głusk: Targowisko prawie gotowe (foto)

Kończy się budowa nowoczesnego targowiska w Dominowie w gminie Głusk. Wszystkie prace mają się potrwać jeszcze tylko kilka dni, ale już teraz samorząd zachęca do wynajmowania powierzchni handlowych. Do dyspozycji sprzedawców są wiaty i 10 zamkniętych pawilonów handlowych z pełnym … Kontynuuj